Meat
בשר

קנקון מייצרת, מפרקת ומשווקת מעדני בקר וטלה באיכות הגבוהה ביותר, בסטנדרטים מחמירים ובבקרת איכות מוקפדת. בין המוצרים המשווקים ניתן למנות מבכירות, עגלים, עגלות, טלאים ומגוון חלקי פנים, כולל חלקי בקר ועגלי חלב משובחים מהולנד.
מחלקת הבקר שומרת על הרמה המקצועית הגבוהה ביותר בענף, אשר באה לידי ביטוי בבחירה קפדנית של הבשר, המתבצעת במומחיות ובנסיון שנצברו במהלך עשרות שנים. אלה מאפשרים לחברה לספק מוצרים באיכות עילאית למסעדות ולרשתות המובילות בישראל.