תנאי שימוש

תנאי שימוש – אתר CANCUN

 1. השימוש בשירות
  השימוש באתר (בכתובת www.cancun.co.il), לרבות התכנים, המוצרים, והשירותים המוצעים בהם וכל חלק מאלה ("השירות"), כפוף לתנאי שימוש אלה, ולמדיניות הפרטיות, כהגדרתה להלן ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). על-ידי גלישה, הורדה, שימוש ו/או רישום בשירות ו/או כל פעולה אחרת בשירות, הנך ("אתה") מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין קנקון מוצרים בע"מ ("החברה"). במידה שאינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש בשירות.
  תנאי השימוש של השירות עשויים להשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים, החברה תודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה בשירות. פרסים, פרסומים ומבצעים כפופים לתנאי המבצע או הפרסום הרלוונטיים, כפי שהם מופיעים בדפי השירות.
  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך פונים לגברים ונשים כאחד.
 2. רישיון
  כפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, הניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.
 3. הגבלות ואיסורים
  הנך מצהיר ומתחייב כי תעשה בשירות אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי וזאת בכפוף לתנאי השימוש. הנך מתחייב שלא: (א) למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' את חשבונך, חברותך במועדון (כהגדרתו להלן) ו/או כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ב) להעביר, להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעמיד ו/או להשמיע לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ג) להפנות לשירות על-ידי שימוש במסגור (Framing); (ד) לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ה) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ו) לבקר בשירות ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה, ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, "זחלים", "עכבישים" ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ז) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (ח) לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; (ט) להתחזות לאחר, ו/או לפתוח חשבון בשירות ו/או חברות במועדון שלא בעבורך או לשימושך האישי בלבד, או ליצור חשבון חדש ו/או חברות במועדון לאחר שכבר סגרנו או השבתנו את חשבונך ו/או את חברותך במועדון; (י) להעלות ו/או לשלוח דרך השירות תכנים פוגעניים ו/או מזיקים, כולל מבלי לגרוע קבצים שעלולים להעמיס או להשבית את השירות, וירוסים, טרוג'אנים, ספאם, רוגלה או כל קוד או קובץ מזיק אחר; (כ) לעשות שימוש בתגיות מטא (Meta Tags), מטא דטה(Meta Data) או טקסט חבוי אחר ו/או בקישורים או תוצאות חיפוש ממומנות של מנוע חיפוש כלשהו, אשר עושים שימוש במילות מפתח כלשהן המכילות, דומות או זהות לסימני המסחר (כהגדרתם להלן בסעיף 4); ו/או (ל) לנסות להפריע, לפרוץ ו/או לפענח כל העברה מ ו/או אל השרתים הקשורים בשירות, או להכביד על השירות ו/או השרת של השירות. השימוש בשירות כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירותים, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות.
 4. קניין רוחני
  כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם השירות, לרבות ומבלי לגרוע בשירות, תוכנות, מוצרים, תוכן, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מדגמים, סימני מסחר, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, סאונד ומוזיקה, זרימת המשתמש וכל תוכן קנייני אחר ו/או שיפורים או יצירות נגזרות של אלה, הם קניינה הבלעדי של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות עמם ("קניין החברה"). משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות יוצרים, לרבות ומבלי לגרוע זכויות ביצירות כתובות, מצולמות ומוקלטות; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, שמות מתחם, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין ("סימני המסחר"); (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) סודות מסחר; (ה) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ו) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.
  הנך מסכים ומודע לכך כי לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של השירות או כל חלק ממנו.
  אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו המופיע בשירות כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות כולל בקניין החברה, פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.
 5. החשבון שלך
  במהלך יצירת חשבונך בשירות, תידרש לבחור בסיסמה ושם משתמש, שיאפשרו לך להיכנס לחשבונך. הנך האחראי הבלעדי לכל פעולה בחשבונך, לשימוש בסיסמה ובשם המשתמש שלך (כולל שימוש בלתי מורשה), לשמירת הסודיות של סיסמתך ולקיום הוראות צד ג'. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד כי צד ג' גילה את סיסמתך או שהתרחשה גישה לא מורשית לחשבונך בשירות, הנך נדרש להודיע על כך לחברה באופן מיידי ולשנות את סיסמתך.
 6. מועדון לקוחות
  מועדון לקוחות היוקרה של החברה ("המועדון") מנוהל ומופעל ע"י החברה מרח' שד' המקצועות, מודיעין.
  תמורת תשלום דמי חבר בסכום כפי שיקבע מעת לעת ע"י החברה ("דמי חבר"), מסירת פרטים אישיים אשר יתבקשו על ידי החברה במהלך ההרשמה למועדון ומתן הסכמה להוראות תנאי השימוש, זכאי כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים להצטרף למועדון לתקופה של שנה ("תקופת החברות"). החברה תהיה רשאית לדחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחוייבת לנמק סירובה. בהרשמתך למועדון, הנך מצהיר ומתחייב כי אתה לפחות בן שמונה-עשרה (18) וכי בידך כל הרישיונות, ההיתרים, ההסכמות והאישורים הנדרשים על-פי דין לשם ההרשמה והשימוש במועדון. החברה יכולה לשנות את דמי החבר ו/או את תנאי התשלום שלהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
  בסמוך לאחר הצטרפות כל חבר למועדון, מס' החבר יהיה מספר תעודת הזהות שלו, ואינו ניתן להעברה.
  החבר יהיה אחראי למסור פרטים בסיסיים, מהימנים ומדויקים, לדווח לחברה בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד. מובהר כי חבר מועדון אשר לא יעדכן את פרטיו האישיים על מנת שיתאפשר קשר רציף ותקין עמו לא יהיה זכאי לקבלת הטבות מועדון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  חבר יהיה זכאי לפרוש מהמועדון ולהביא את תקופת החברות לידי סיום בכל עת באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה. פרש חבר המועדון כאמור, לא יהא זכאי החבר להחזר כלשהו בגין דמי החבר אשר שולמו על ידו ולא יהא מחויב בהשבת עלות ההטבות מהן נהנה עד למועד סיום תקופת החברות.
  החברה תהא רשאית לבטל חברותו של חבר במועדון מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר כלפי מי שעשה מעשה גניבה, מרמה וכיו"ב ו/או ביצע רכישות אשר לא כובדו ו/או נמצא בהתדיינות משפטית עם החברה.
  החברות במועדון עשויה לזכות את החבר להינות בתקופת החברות מהטבות שונות אשר יוצעו על ידי המועדון, הכול בתנאים ובאופן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שיפורסם מעת לעת על ידי החברה, באופן שיקבע ע"י החברה ("ההטבות"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסיים, לבטל, ו/או לשנות את היקף ההטבות ושווין, לקצוב את התקופה בה ניתן לממש הטבה, לקבוע כי הטבה ניתנת למימוש עד גמר המלאי, לקבוע כי מימוש הטבה מותנה בתשלום או בנקיטת פעולה כלשהי וכיו"ב, והכל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכון, שינוי או ביטול בנוגע למבצע עשוי לקחת זמן עד שישתקף בשירות ובפרסומי החברה. ההטבות יהיו ניתנות למימוש רק בסניפי רשת "קנקון". מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מבצעים והטבות תלויים במלאי, זמינות וביעדי החברה. הנך מתבקש לא להסתמך על מבצע בטרם פנית לחברה על-מנת לבדוק את תוקפו ותנאיו.
  רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בהנחות הניתנות לחברי המועדון והחברה תהיה רשאית לבטל זיכויים ולדרוש את תמורתן המלאה של הרכישות בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.
  מתן הטבות לחברי המועדון כמפורט בסעיף 6 זה הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של החברה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור, תפעל החברה לטיפול בהן ולא יהיו לחברי המועדון טענות או טביעות כנגד החברה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
  ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להמחאה ו/או להעברה וכן אינן ניתנות להמרה לכסף או לשווה כסף או להטבה אחרת.
  החברה תהא רשאית להודיע, בכל דרך שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, על הפסקת פעילות המועדון, על כל המשתמע מכך.
 7. תוכן של גורמים שלישיים
  חלק מהתוכן והחומרים הזמינים בשירות עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים בשירות מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה. החברה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת ו/או מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם.
  ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. במידה שיש לך שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירותים ו/או תוכן כאמור, או כל לינק המפנה אליהם, עליך להפנותם לאותו צד ג' שמספק אותם. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה שתעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או שירותים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות, ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. החברה ממליצה כי כאשר אתה מופנה לאתרים, לשירותים ולתכנים של צד ג' בלינק, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, שירותים ותכנים כאמור, ותוודא כי האתר מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.
 8. פרטיות
  מדיניות הפרטיות של החברה זמינה לעיונך בכתובת www.cancun.co.il ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 9. הגבלת אחריות
  השירות מועמד לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה, זמין תמיד, או נטול פגמים ותקלות, טעויות דפוס ו/או שגיאות, או שהשירות או השרת עליו מצוי השירות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או תוצאותיו של שימוש זה, בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות ו/או כל חלק ממנו.
  ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים, לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירות ו/או בהיעדר שירות, לרבות ומבלי לגרוע שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה, אף אם החברה ידעה על האפשרות שיגרמו נזקים כאמור. ככל שלמרות האמור לעיל תמצא החברה אחראית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי השימוש ו/או בנוגע לשירות, תוגבל לסכום של מאה (100) שקלים חדשים.
 10. שיפוי
  הנך מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית), הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם שימושך בשירות, בחשבונך ו/או הפרה של תנאי השימוש על-ידך.
 11. ביטול
  החברה רשאית לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בכל חלק ו/או בכל השירות, מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות. במקרה של ביטול, התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף 1, 3-4, ו-7-12.
 12. כללי
  1.  התנאים שבתנאי השימוש הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה.
  2. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם.
  3. במידה שתנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.
  4.  שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין, לא תחשב לוויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.
  5. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
  6. החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.
  7. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש.
  8. החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל שמקורם בכוח עליון, בקשר עם השירות, לרבות עיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיה לפי הסכם זה, כולו או מקצתו. "כוח עליון" משמעו – אירוע או גורם אשר החברה לא ידעה או חזתה אותו מראש, ו/או שאינו בשליטתה הסבירה, והמונע באופן ישיר או עקיף מהחברה למלא את התחייבויותיה על-פי הסכם זה, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום תנאי מתנאי השימוש באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. כוח עליון כולל, לרבות ומבלי לגרוע, מחדלי צד ג', מצב חירום בריאותי, מגפה, תקלות שמקורן בתשתיות, לרבות ברשת האינטרנט או בחשמל, שביתה ואירועים ביטחוניים.
  9. כל טענה על ידך בקשר עם השירות חייבת להיטען תוך שנה אחת מיום קרות המקרה שהוביל לעילת הטענה. אחרת הדבר ייחשב כוויתורך על הטענה ועל כל תובענה בקשר עמה.
  10. לשאלות בנוגע לתנאי השימוש, אנא צור עמנו קשר במייל: cancun@cancun.co.il.
 עודכן לאחרונה: ה-25 ביוני, 2020