מדיניות פרטיות

הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר של חברת קנקון מוצרים בע"מ (להלן "אנחנו" ו/או "החברה"), לרבות בתכנים ובשירותים המוצעים בו, ובכל חלק ממנו ("השירות"). תנאי השימוש הזמינים בכתובת cancun.co.il/privacy-policy ("תנאי השימוש") חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

 

בשימוש ו/או גישה לשירות הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות זו וכי הנך מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע האישי שלך שיגיע לידיה בקשר עם השירות בהתאם למדיניות פרטיות זו. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך אם לא תספק אותו לא תוכל ליהנות מהשירות. אם אינך מסכים לכל התנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש בשירות.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ולנשים כאחד.

פרטי קשר

אם יש לך שאלות או הצעות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר:

אימייל: cancun@cancun.co.il, או דרך האתר השיווקי של החברה בכתובת https://cancun.co.il.

1. מדיניות פרטיות

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירות, ולכן פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע האישי שלך שיגיע לידינו דרך ו/או בקשר עם השירות. 

2. איסוף מידע ושימוש בו

  • פרטי הרשמה

בעת ההרשמה למועדון הלקוחות בשירות תתבקש לספק לנו פרטי הרשמה אישיים, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מין, תאריך לידה, רחוב ומס' בית, עיר, מיקוד, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ומידע נוסף ככל שיידרש. במהלך יצירת חשבונך בשירות, תידרש לבחור בסיסמה ובשם משתמש, שיאפשרו לך להיכנס לחשבונך. אנו עשויים לאסוף כל מידע שייוצר ו/או יעלה לשירות. בכוונתנו לעשות שימוש במידע זה למטרות הבאות: (1) זיהוי אישי, (2) תפעול ותמיכה בשירות, (3) יצירת קשר ושליחת דיוורים כמפורט בסעיף 2.2. מטה, (4) התאמה  אישית של תוכן השירות שאנו מציעים על מנת שנוכל לשפר את השירות, ניתוח נתונים וסטטיסטיקות ו-(5) ציות לחוק, בירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

  • תכתובות ורשימת תפוצה

בהרשמתך לשירות הנך מאשר לחברה ליצור עמך קשר בנוגע לשירות וכן לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני והודעות מסר קצר (SMS). אנו עשויים לשמור תכתובות ו/או שיחות שנערכו בינינו לבינך לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות. בעת השימוש בשירות תהיה לך אפשרות להירשם לרשימת התפוצה שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאתנו עדכונים בנוגע למבצעים, שירותים ומוצרים חדשים וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך. בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה ו/או לבקש את הפסקת משלוח דיוורים אלה על-ידי משלוח דוא"ל לכתובת cancun@cancun.co.il. לאחר הגשת בקשת ההסרה החברה תחדל מלשלוח אליך דיוורים אלה.  

  • מידע מגורמים שלישיים

אנו עשויים לקבל עליך מידע ממקורות צד שלישי כגון פרטים מרשתות חברתיות, ככל שהתחברת לשירות דרכן ובהתאם להרשאות שנתת להן, ולצרף אותו לפרטי הרישום שלך. ייתכן שנשתמש בפרטים אלה כדי לתקן את הרשומות שלנו, לאפשר מתן שירותים, העברת הודעות כהלכה וכן בירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

  • מידע לגבי שימוש בשירות

אנו אוספים מידע לגבי השימוש בשירות לצורך ניתוח השימוש בשירות, לצרכי ניתוח מידע סטטיסטי ומצרפי אודות העדפותיך ואודות אופן השימוש בשירות, לרבות מידע על פעולות שהתבצעו בשירות.

  • מידע טכני ותעבורת תקשורת

לצרכי תחזוקה שגרתית, ניתוח נתוני תעבורה ומתן ושיפור השירות, אנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, מכשירים, קוקיס, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, גרסאות, חותמות תאריך/שעה, מספר לחיצות ומיקום בדף. אנחנו משתמשים במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את השירות, לעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר, לאבחן בעיות בשרתים שלנו ולאסוף מידע דמוגרפי נרחב לשימוש מצטבר. מידע זה אינו מקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים. אנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים, לשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים ולנתח חשדות לפעילות לא חוקית.

  • קוקיס (Cookies) וווב ביקונס (Web Beacons)

קוקיס הן פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשיר שלך וקשורות למידע עליך. אנו משתמשים בקוקיס של תעבורת תקשורת אשר הפעלתן מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיס קבועות המאוחסנות במכשיר שלך. הקוקיס הקבועות לא יימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיס אלו שומרות פרטי תעבורת רשת ושימוש בשירות על-ידי המשתמש, לרבות העדפותיו. בדרך כלל הדפדפן קולטים קוקיס באופן אוטומטי, אך בחלק מהדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיס. אם הנך מעדיף זאת והדפדפן שלך תומך באפשרות זו תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן או המכשיר כדי לחסום קוקיס בעתיד. אנו משתמשים בקוקיס מכמה סיבות. לדוגמה, קוקיס מאפשרות לנו לעקוב אחר השימוש אשר עושים המשתמשים שלנו בשירות וכך ללמוד איך לשפר את חוויית השימוש. כמו כן, קוקיס מאפשרות לנו לתפעל את השירות. אם תבחר לדחות קוקיס ייתכן שעדיין תוכל להשתמש בשירות; עם זאת, הגישה שלך לאזורים מסוימים ושירותים מסוימים בשירות עשויה להיות מוגבלת.

אנו עשויים גם לעשות שימוש בשירות ובמיילים שלנו בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות פרטיות זו. ווב ביקונס, או "gifs", הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש שלך בשירות או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו. אנו עשויים גם להשתמש בקוקיס ובווב ביקונס של צדדים שלישיים ולהעביר להם מידע אודות משתמשים, לרבות מטעם Google, Facebook, בין היתר לצורכי אנליטיקות למטרות ניתוח השימוש בשירות, איסוף המידע המפורט במדיניות פרטיות זו וקישור עם שירותים חיצוניים, לצרכי שיפור השירות.

3. שיתוף מידע

  • העברת מידע לגורמים שלישיים

אף על-פי שאנו עושים מאמץ סביר לשמור על פרטיותך, ייתכן שנחשוף מידע אודותיך ככל שנדרש על-פי חוק ו/או על-ידי רשויות שלטון; ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על אינטרס חשוב שלנו ו/או כדרוש למתן השירות, בקרת השירות, מניעת הונאות, חשד או חשש להפרת תנאי השימוש, ביצוע עבירה ו/או התנהגות לא נאותה, חשד או חשש להתחזות, הונאה, הפצת דואר זבל, אלימות ו/או פגיעה בנו, בלקוחותינו, בשירותינו ו/או בכל צד ג'.

  • קבלני משנה וספקי שירות

אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים וכן עם חברות קשורות. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. לבסוף, אנו משתפים מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלנו. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לצורך ניתוח דפוסי שימוש וסטטיסטיקות. 

  • מיזוג ורכישה

אנו רשאים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו, לרבות העברת המידע ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו (בארץ או בחו"ל) ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו, לרבות במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה בחברה ו/או עיקר נכסיה לצד שלישי כלשהו.

4. אבטחת מידע

אנו נוקטים צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אנו גם מגבילים את הגישה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים הזקוקים למידע כדי לבצע עבודה ספציפית (לדוגמה, נציגי שירות לקוחות). אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, הנך מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה לעיל.

5. קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי

באפשרותך לבקש גישה, עדכון או מחיקה בהתאם לחוק, של מידע המאפשר זיהוי אישי שאספנו עליך. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:cancun@cancun.co.il  עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך. ככל שיימחק מידע כאמור ייתכן ולא יתאפשר לך לעשות שימוש בשירות.

6. הגבלת אחריות

שירות זה מועמד לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין. החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו מצוי השירות נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או תוצאותיו של שימוש זה, לרבות אספקה וזמני אספקה ובכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים להתרחש כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות ו/או כל חלק ממנו. הנך מותר בזאת על כל תביעה או טענה בקשר עם השירות, אספקתו ו/או אי אספקתו.

בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או הקשורים בכל דרך בשירות ו/או בהיעדר השירות, לרבות ומבלי לגרוע שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה, אף אם החברה ידעה על האפשרות שיגרמו נזקים כאמור.

7. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת בשירות שלנו. מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנו מגנים על המידע שלך.

עודכן לאחרונה: 13.08.2020